Welkom

Welkom om deze website.

Het kabinet heeft de onderzoeksresultaten voor de Aanvulling op de Structuurvisie vastgesteld. Vanaf juni 2006 is dit aanvullend onderzoek uitgevoerd (Motie Van Hijum). Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de regio Noord-Nederland. Rijk en regio hebben gezamenlijk geconstateerd dat met deze Aanvulling op de Structuurvisie alle relevante aspecten zijn onderzocht en er géén aanleiding is voor nieuw onderzoek. Besluitvorming wordt aan een volgend kabinet overgelaten.

Welke oplossingen zijn tussen juni en oktober 2006 onderzocht voor de Aanvulling op de Structuurvisie? 


Onze Partners

Uw bijdrage

Bedankt voor uw bijdrage aan deze website. het bedrijf wat ooit achter deze website zat is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de website die u vandaag de dag ziet.